Kentsel Dönüşüme AKG Gazbeton Katkısı

Bu yılın ilk Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde, AKG Gazbeton malzeme seçiminin önemine dikkat çekti.

13 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen zirveye destek veren kuruluşlardan biri olan AKG Gazbeton, kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak malzeme seçiminin önemini vurgularken, konunun uzmanları gazbetonun depreme dayanıklılığı ve projelere sağladığı hız nedeniyle özellikle tercih edilen yapı malzemesi olduğu konusunda görüş birliğine vardılar.