Yapılarda Gazbeton Kullanımı Deprem Güvenliği Sağlar

Türkiye gazbeton üretiminde sektörünün lider firmalarından AKG Gazbeton, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan deprem konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 3. TDMSK İzmir 2015’e sponsor oldu. Konferansta deprem konusundaki çalışmaların yanı sıra; hafifliği ve sağlamlığı ile binalardaki yükü azaltan gazbetonun, deprem güvenliği sağladığını ortaya koyan araştırmalar da katılımcılar ile paylaşıldı.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden depremler,  ne yazık ki Türkiye’nin gündemindeki en önemli konularından biri. Deprem tehlikesinin ülkemizin büyük bölümünü ilgilendirmesi nedeniyle alınacak önlemler büyük önem taşıyor. Özellikle İzmir gibi kalabalık nüfus barındıran büyük şehirlerdeki yapılarda, deprem güvenliği sağlayacak özelliklere sahip yapı malzemelerinin kullanılması gerekiyor. Bu konu, Türkiye Deprem Mühendisleri Derneği’nin düzenlediği konferansta  gündeme getirildi.

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (3. TDMSK), 9 Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşti. AKG Gazbeton’un sponsorluğunda 14-16 Ekim tarihlerinde yapılan konferans; ülkemizde deprem konusunda çalışan herkesin kurum ve meslek ayrımı gözetmeden, katılabileceği bir bilim ortamında bir araya getirilmesini amaçlıyordu. Türkiye’nin her bölgesinden akademisyenlerin katıldığı ve deprem mühendisliği konusunda yaptıkları çalışmaları paylaştıkları konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Konferans Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) nin de yer aldığı konferans Yer Bilimleri, Mühendislik Sismolojisi, Deprem Mühendisliği, Kentsel Riskler ve Afet Yönetimi ana başlıklarıyla düzenlendi. İzmir’in Deprem Tehlikesi, İzmir’in Deprem Riskleri, Türkiye Yeni Deprem Yönetmeliği, İzmir ve Kentsel Dönüşüm başlıklı özel oturumların da yapıldığı konferans üç gün sürdü.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, konferansta deprem mühendisliği konusunda önemli gelişmelere işaret etti. Deprem Yönetmeliğinde en önemli yeniliklerin sismik izolasyon ve yüksek binalarla ilgili maddeler olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu; “yeni deprem yönetmeliği tüketici haklarının korunmasına daha fazla imkan sağlayan bir yönetmelik. Ülkemizde ortalama 9 yılda bir yenilenen deprem yönetmeliği 3 yılda bir revize edilmeli, daha iyiye doğru geliştirilmelidir” dedi.

Deprem güvenliği sağlayan gazbeton projelere değer katıyor

AKG Gazbeton Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Güvenç ise ; İzmir gibi deprem kuşağında yer alan bir şehir için konferansın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yapı malzemeleri ile deprem güvenliğinin nasıl sağlanacağı hakkında şu bilgileri verdi: “Deprem kuşağında yer alan ülkemizde ne yazık ki birçok kez ölümle ve büyük maddi hasarla sonuçlanan felaketler yaşadık. Bunların büyük bir kısmının depremin şiddetinden çok binaların sağlıksız olması nedeniyle yaşanması ise en üzücü olanı. Benzer acıları tekrar yaşamamak adına herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bu noktada, özellikle kentsel dönüşüm projeleri büyük önem taşıyor. Türkiye’deki yapıların büyük bir bölümü deprem açısından riskli yapılar olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde deprem açısından riskli olarak değerlendirilen 6.5 milyon konutun kentsel dönüşümünde; yalıtımlı, hafif, sağlam, yangın emniyetli, deprem güvenliğinin ön planda olduğu yapılar önem kazanacak. Tüm bu özellikleri bir arada taşıyan, güvenli yaşam için ideal yapı malzemesi olan gazbeton, yapıların proje aşamasından itibaren, betonarme ve temel yapım maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyor.”

Hafif, yanmaz, sağlam, pratik

Yoğunluğu düşük, masif duvar malzemesi olan gazbeton, hafifliği ve sağlamlığı ile binalardaki yükleri azaltarak deprem güvenliği sağlar. Kagir duvar malzemeleri içerisinde en hafif olan gazbetonun, binaya etkiyen deprem taban kesme kuvveti ve momenti diğer duvar malzemelerine oranla daha azdır. Bu durum, binaya gelen deprem yüklerini azaltır. Modern dünyanın duvar örgü malzemesi olarak ilk tercihi gazbeton, yüksek performansı nedeniyle Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede üretiliyor. Dünyanın en prestijli şehirlerinin gözde yapılarında kullanılan gazbeton, sağladığı kalite, konfor ve hız nedeniyle güvenle kullanılıyor. Gazbeton ısı yalıtım performansı ve A1 sınıfı hiç yanmaz özelliği sayesinde yangın güvenliği sağlaması nedeniyle de projelere değer katan bir malzeme.

AKG Gazbeton

Blok ve donatılı ürün grupları, Yeni Nesil Isı Yalıtım Plağı Minepor ve tamamlayıcı ürünleriyle AKG Gazbeton İşletmeleri, Türkiye’deki yaygın satış ve dağıtım ağının yanı sıra  Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yirmiden fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yapı malzemesi sektöründe ilk CE işaretini 2005 yılında alan AKG, 2015 yılında da, Minepor Isı Yalıtım plağı ile Avrupa Teknik Değerlendirme Kurumu’nun ülkemizde görevlendirdiği kuruluş olan İTB tarafından  verilen ilk ETA belgesinin sahibi oldu. Yenilikçi ARGE anlayışı ile sektörün ilkleri arasında yer alan AKG, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemlerini uyguluyor. Çevreye, çalışana ve insana verdiği saygıyla yapı malzemesi sektörünün lider kurumu olan AKG Gazbeton,1.632.000 metreküp üretim kapasitesiyle, başta Ege Bölgesi olmak üzere, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor.