Sağlam Yatırım, Sağlam Yalıtım Minepor

Türkiye’nin en büyük gazbeton üreticilerinden AKG Gazbeton’un yeni nesil ısı yalıtım plağı Minepor, yüksek enerji tasarrufu, ısı yalıtımı, darbe dayanımı gibi özellikleri ile her anlamda doğru ve hesaplı bir “yatırım” olarak değerlendiriliyor. A1 sınıfı hiç yanmaz ürün olan Minepor, yapılarda oluşturduğu “yanmaz cepheler” ile de yangın esnasında olası can ve mal kayıplarının engellenmesini sağlıyor.

İnşaat sektörüne ilişkin yasa ve yönetmeliklerdeki gelişmeler, binaların enerji performanslarına ve malzemelerin yalıtım özelliklerine dikkat edilmesini zorunlu kılıyor. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 25 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” ile “binalara azami enerji ihtiyacı ve azami emisyon sınırlaması getirilmesi” mevzuatı kamuoyu ile paylaşıldı. Yine aynı belgede 2017 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan “her bina için belirlenen asgari karbonmonoksit salınım miktarının üzerinde olan yapılara idari yaptırım uygulama”  esasları belirlendi. Her binanın sahip olacağı enerji kimlik karnesi ve bu doğrultuda uygulanması muhtemel idari yaptırımlar nedeniyle cephe, teras ve tavan yalıtımlarının önemi her geçen gün artıyor.


Yapılaşmanın özellikle yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir
, Bursa ve Antalya gibi büyük kentlerde yeni binaların yanı sıra, pek çok eski binada da yalıtım çalışmaları artarak sürüyor. Yalıtım çalışmaları sadece “yalıtım” olarak değil, yalıtımda kullanılan malzeme özellikleri ile birlikte bir “yatırım” olarak da değerlendiriliyor.

Türkiye’nin önde gelen inşaat malzemesi üreticilerinden AKG Gazbeton ise, yalıtım yaptırmak isteyenlere yalıtım kararı sürecini “yatırım kararı” süreci olarak değerlendirmelerini öneriyor.

AKG Gazbeton’un 2013 yılında piyasaya sürdüğü yeni nesil ısı yalıtım plağı Minepor, enerji tasarrufu, ısı yalıtımında en iyi performansı ve güvenli yalıtımı sağlama hedefleri ile sektörün hizmetine sunuldu.

Minepor’un yapısındaki bor ile darbeye dayanıklılığı üst seviyede

Piyasadaki muadillerinin aksine Minepor, mineral yapısı içerisinde bor hammaddesi kullanılarak, yalıtım yaptırmak isteyenlere darbeleredayanımı arttırılmış bir ürün sunuyor. Böylece Minepor, darbelere karşı, iç ve dış cephe yalıtımında daha sağlam bir ısı yalıtım plağı olarak, diğer yalıtım malzemelerinden ayrılıyor.

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda muadillerinin sahip olduğu eksiklikleri, gözenekli yapısı yoğunlaştırılarak ve ısıl iletkenlik katsayısı 0,050 W/mK düzeyine çekilerek farkedilir düzeyde ortadan kaldıran Minepor, sadece bir “yalıtım” malzemesi olmaktan çıkıp, uzun vadeli bir “yatırım aracı” olarak göze çarpıyor.


Minepor’dan yapılarda yangına karşı “yanmaz cephe”

AKG Gazbeton, Ar-Ge çalışmaları sonucunda tamamen yerli teknoloji üretimi olan Minepor’u, yangına karşı dayanıklılık konusunda rakipsiz hale getirdi. Sürece yönelik çalışmalar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “A1 sınıfı hiç yanmaz ürün raporu” ve  TSE K belgesi ile tescillendi. Bu özelliği ile binanın yalıtım gerektiren cephelerinde Minepor’ un kullanılmasıyla,  “yanmaz cepheler” oluşturmak mümkün.

Minepor, yangın esnasında, zehirli gaz çıkışı olmadığı için can kayıplarını ortadan kaldırıyor ve cephe yangınlarını engelleyerek önemli bir eksiği de gidermiş oluyor.

Binaların otopark, çatı, kolon-kiriş, kat araları gibi yalıtım gerektiren noktalarında, Minepor ile elde edilen çözümler sayesinde, binanın yangın riskinden korunması da sağlanmış oluyor.

Tüm bu özellikleri ile Minepor’u sektörde, cephe yalıtımı için doğru, hesaplı, rakipsiz bir yatırım aracı haline getiren AKG Gazbeton’un paydaşlarına önerisi; Binalarda bugüne kadar kullanılan klasik inşaat malzemeleri ve yalıtım sistemleriyle kıyaslandığında, gazbeton ve Minepor kullanılmasının daha ekonomik ve ömür boyu kalıcı çözüm olması nedeniyle, “yalıtım planının” , “yatırım planı” olarak hazırlanması ve konusunda uzman AKG Gazbeton ekiplerine danışılması.